BIP

DANE SPÓŁKI:

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LUBINIE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Marii Konopnickiej 5

59-300 Lubin

REGON: 385760267

REGON zakładu leczniczego: 38576026700018

NIP: 6922523264

KRS: 0000831145

telefon: 726 700 696


ZARZĄD SPÓŁKI:

Tomasz Jeger - Prezes Zarządu 

DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH:

Sylwia Adamowska

DYREKTOR DS. ADMINISTRACYJNYCH:

Emilia Kasprowska

KIEROWNIK DS. PSYCHOLOGII I PSYCHOTERAPII:

Małgorzata Kaczmarek-Fojtar

GŁÓWNA KSIĘGOWA:

Beata Michalewska, tel. 726 700 772, email: beata.michalewska@dczpdm.lubin.pl 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenia o zamówieniach publikowane są na stronie Przetargi.

SKARGI I WNIOSKI

W przypadku skargi lub wniosku zapraszamy do skorzystania z załączonego formularza kontaktowego. 

Przedmiotem skargi może być, w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw; naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielanych przez DCZPDM świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów i pracowników


Formularz kontaktowy: