Cennik Świadczeń Odpłatnych

Cennik usług medycznych i innych świadczeń udzielanych odpłatnie poza systemem narodowego funduszu zdrowia

 1. Konsultacja psychiatryczna dziecka - diagnostyczna - od 1 do 3 wizyt u psychiatry dzieci i młodzieży ― 250 zł / 60 min. (koszt 1 wizyty) plus koszt badań diagnostycznych.

 2. Konsultacja psychiatryczna dziecka - kontynuacja leczenia ― 170 zł / 30 min.

 3. Konsultacja psychiatryczna dziecka - teleporada (terapeutyczna) ― 170 zł.

 4. Konsultacja psychiatryczna dziecka - teleporada (recepturowa) ― 85 zł.

 5. Wydanie zaświadczenia o dotychczasowym leczeniu ― 60 zł.

 6. Porada psychologiczna - diagnostyczna ― 170 zł / 60 min.

 7. Diagnoza psychologiczna trudności dziecka obejmująca:

  • poradę psychologiczno-diagnostyczną 170 zł / 60 min. (1 wizyta);

  • badanie psychologiczne z użyciem kwestionariuszy i narzędzi psychologicznych - od 1 do 3 wizyt, cena końcowa stanowi sumę badanych obszarów:

- badanie funkcji intelektualnych ― 400 zł;

- diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka (od 2. miesiąca do 6. roku życia) - ocena aktualnego etapu rozwoju dziecka, wykrywanie opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju ― 290 zł;

- psychologiczna diagnoza kliniczna zaburzeń emocjonalnych ― 230 zł;

- psychologiczna diagnoza kliniczna zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży ― 230 zł;

- badanie osobowości ― 290 zł.

  • omówienie wyników badań z przekazaniem zaleceń do dalszego postępowania z wydaniem opinii psychologicznej ― 170 zł / 50 min. (1 wizyta).

 1. Porada psychologiczna ― 140 zł / 50 min.

 2. Sesja psychoterapii indywidualnej ― 140 zł / 50 min.

 3. Sesja psychoterapii rodzinnej ― 290 zł / 90 min.

 4. Sesja psychoterapii grupowej ― 90 zł / 90 min. za osobę.

 5. Terapia zajęciowa grupowa ― 70 zł / 90 min. za osobę.

 6. Terapia uzależnień u młodzieży - indywidualna ― 140 zł / 50 min. za osobę.

 7. Terapia uzależnień u młodzieży - grupowa ― 90 zł / 90 min. za osobę.

 8. Terapia psychomotoryczna wg. Procus i Block z elementami integracji sensorycznej ― 120 zł / 50 min.

 9. Trening uwagi - indywidualny ― 90 zł / 60 min. za jeden trening (minimum 20 sesji, 2 razy w tygodniu).

 10. Trening zaburzeń przetwarzania słuchowego (seria 30 godzin po 2 godziny dziennie przez okres 3 tygodni):

  • indywidualny - cena pakietu ― 2 100,00 zł;

  • grupowy (grupa 4 osobowa) cena pakietu ― 1 400,00 zł za osobę.

 11. Wizyta domowa lub środowiskowa (psycholog, terapeuta środowiskowy) 480 zł (odległość do 25 km).

 12. Porada dietetyka - wizyta pierwszorazowa + analiza składu ciała 140 zł / 60 min.

 13. Porada dietetyka - wizyta kontrolna + analiza składu ciała 120 zł / 60 min.

 14. Porada dietetyka - wizyta kolejna (odebranie opracowanej diety) 60 zł / 30 min.

 15. Porada dietetyka - ocena jadłospisu (jakościowa i ilościowa) 50 zł / 30 min.

 16. Porada psychodietetyka 140 zł / 60 min.

 17. Porada logopedy, diagnoza logopedyczna 140 zł / 60 min.

 18. Terapia logopedyczna 120 zł / 45 min.


Płatności za usługi

Płatności za usługi można dokonywać w Rejestracji Przychodni gotówką lub przelewem na konto bankowe o nr.:

ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1908 1000 0090 8122 9479

w tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko Pacjenta, nr telefonu kontaktowego oraz rodzaj świadczenia.

Po dokonaniu płatności potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres email: rejestracja@dczpdm.lubin.pl.