Cennik Świadczeń Odpłatnych

Cennik usług medycznych i innych świadczeń udzielanych odpłatnie poza systemem narodowego funduszu zdrowia

- badanie funkcji intelektualnych ― 400 zł;

- diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka (od 2. miesiąca do 6. roku życia) - ocena aktualnego etapu rozwoju dziecka, wykrywanie    opóźnień i nieprawidłowości w rozwoju ― 290 zł;

- psychologiczna diagnoza kliniczna zaburzeń emocjonalnych ― 230 zł;

- psychologiczna diagnoza kliniczna zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży ― 230 zł;

- badanie osobowości ― 290 zł.


Płatności za usługi

Płatności za usługi można dokonywać w Rejestracji Przychodni gotówką lub przelewem na konto bankowe o nr.:

Bank Pekao S.A. 11 1240 3464 1111 0011 2055 2606

w tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko Pacjenta oraz rodzaj świadczenia.

Po dokonaniu płatności potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres email: rejestracja@dczpdm.lubin.pl.