Cennik Świadczeń Odpłatnych

Cennik usług medycznych i innych świadczeń udzielanych odpłatnie poza systemem narodowego funduszu zdrowia


Płatności za usługi

Płatności za usługi można dokonywać w Rejestracji Przychodni gotówką lub przelewem na konto bankowe o nr.:

Bank Pekao S.A. 11 1240 3464 1111 0011 2055 2606

w tytule przelewu prosimy podać Imię i Nazwisko Pacjenta oraz rodzaj świadczenia.

Po dokonaniu płatności potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres email: rejestracja@dczpdm.lubin.pl.