O nas

„Naszym celem jest jak najszybsze zagwarantowanie właściwej,
skoordynowanej opieki dzieciom i młodzieży doświadczającym problemów psychicznych”

Zespół DCZPDM w Lubinie

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie jest samorządową spółką powołaną na wniosek Prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie w lutym 2020 roku. Naszą misją jest udzielanie kompleksowych świadczeń psychiatrycznych i psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie ich rodzin oraz innych osób z otoczenia dziecka. 

Podjęliśmy także wyzwanie budowy nowoczesnego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, którego wizualizację można zobaczyć na naszej stronie. Zakładamy, że w 2024 roku centrum zostanie oddane pacjentom. Ten pierwszy w kraju obiekt, zapewniający kompleksową opiekę i leczenie dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności jest odpowiedzią na kryzys w polskiej psychiatrii dziecięcej. Po ukończeniu inwestycji budowlanej uruchomimy Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej. 

Zapewnimy tam świadczenia w ramach dwóch całodobowych oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży oraz izby przyjęć. Ponadto działać tam będą dzienne oddziały psychiatryczne, poradnie lekarskie (diagnostyczne, terapeutyczne, kontrolne), psychologiczne i psychologiczne diagnostyczne, prowadzone będą sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej i wsparcia psychospołecznego, a także wizyty domowe i środowiskowe. Będzie to placówka świadcząca kompleksowe usługi psychologiczne i psychiatryczne dla dzieci i młodzieży wymagających długotrwałego i specjalistycznego leczenia szpitalnego, oferująca najszerszą ofertę diagnostyczną i terapeutyczną. Na oddziale zapewniona będzie całodobowa opieka lekarza psychiatry, a także możliwość konsultacji pediatry, internisty, neurologa, kardiologa, gastroenterologa oraz endokrynologa. Dzieci i młodzież będą wsparte fizjoterapią, terapią zajęciową i logopedyczną. Prowadzone będą zajęcia w ramach integracji sensorycznej oraz zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej, na boisku sportowym oraz w miejscach rekreacyjnych wewnątrzoddziałowych. 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Od wielu lat obserwuje się narastający w Polsce problem w dostępie do właściwej pomocy dzieciom i młodzieży będącej w kryzysie psychicznym. Do tej pory funkcjonuje w Polsce model opieki oparty na izolacji w dużych szpitalach psychiatrycznych, często w warunkach niedostosowanych do wieku i problemu zdrowotnego dziecka, w warunkach bardzo często urągających godności tych młodych ludzi. Nowy model psychiatrii dziecięcej rodzi się długo i w bólach, dlatego samorząd lubiński postanowił wpłynąć na poprawę systemu opieki psychiatrycznej nakierowanej przede wszystkim na potrzeby dziecka, ale również i na jego otoczenie. Skala zjawiska związanego z zaburzeniami psychicznymi u młodych ludzi skutkującymi samobójstwami oraz bezradność dziecka w trudnych, często niezrozumiałych dla jego młodego wieku, sytuacjach budzi nasz sprzeciw. 

Od 2014 roku Dolny Śląsk znajduje się wśród województw, w których najczęściej próba samobójcza kończy się zgonem. Niestety także jeśli chodzi o samobójstwa młodzieży. Województwo znajduje się wśród regionów o najwyższym wskaźniku liczby samobójstw na 100 tys. mieszkańców w przedziałach wiekowych 13-18 i 19-24. 

Biorąc pod uwagę statystyki dotyczące leczenia psychiatrycznego dzieci i młodzieży i populację Dolnego Śląska, można szacować, że leczenia wymagać może ok. 45 tys. dzieci z terenu województwa dolnośląskiego i 1,7 tys. z powiatu lubińskiego. Biorąc pod uwagę, że na terenie powiatu lubińskiego mieszka obecnie ponad 20 tysięcy dzieci, oznacza to, że nawet 800 z nich ma zamkniętą drogę do pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej, choć jej potrzebuje – jest to około połowa szacowanej liczby potrzebujących interwencji medycznej! To ostrożny szacunek, liczba rzeczywiście wymagających i nie posiadających dostępu do wsparcia może być nawet większa. Trzeba bowiem pamiętać, że na terenie powiatu lubińskiego do tej pory brakowało publicznie finansowanych placówek opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA MIASTA LUBINA

We wrześniu 2019 r. Rada Miejska w Lubinie przyjęła jednogłośnie Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lubina, który zakłada utworzenie Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.

Pobierz program: PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO  DLA MIASTA LUBINA.pdf

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży dr hab. n. med. Barbara Remberk

Fragment odpowiedzi na pismo w sprawie wsparcia działań Prezydenta Miasta Lubina Roberta Raczyńskiego w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękuję za pismo dotyczące inicjatywy w obszarze opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Bardzo cieszą mnie Państwa plany i gorąco je popieram.


Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
dr hab. n. med. Barbara Remberk

Pisali o nas