Przetargi

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zawiadomienie o wyborze oferty

07-07-2022 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że postępowaniu ofertowym na:

Udzielenie i obsługę finansowania na budowę wysoko wyspecjalizowanego ośrodka medycznego
Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie

dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.


Dokumenty do pobrania:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)


INFORMACJA


Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.01.2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej, a komunikacja pomiędzy zamawiającym i wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wejście na platformę możliwe jest poprzez link: https://dczpdm-lubin.ezamawiajacy.pl


POSTĘPOWANIA ARCHIWALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty

04-05-2022 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

Udzielenie i obsługę finansowania na budowę wysoko wyspecjalizowanego ośrodka medycznego
Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie


Dokumenty do pobrania:

  1. Treść i szczegóły zaproszenia do złożenia oferty (plik PDF)


AKTUALIZACJA Z DNIA 09-06-2022 r.

Zmiana terminu składania ofert:

  1. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (plik PDF)


KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

18-02-2021

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. ogłasza konkursy ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży w okresie od dnia 01-04-2021 r. do dnia 31-03-2023 r. w ramach Przychodni Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie.


Dokumenty do pobrania:


OGŁOSZENIE O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Szczegółowe informacje o rozstrzygnięciach poszczególnych konkursów znajdują się w dokumentacji Zamawiającego.


ZP.272.7.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

12-02-2021

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania ZP.272.7.2020 dnia 12 lutego 2021 roku udzielono zamówienia na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na realizację zadania pn.: "Budowa ośrodka wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej dla Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
w Lubinie".


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12-02-2021 r. (plik PDF, rozmiar 293 KB).


ZP.272.6.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

18-11-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania ZP.272.6.2020 dnia 18 listopada 2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.:

"Adaptacja części budynku dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o. o. II ETAP"


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 18-11-2020 r. (plik PDF, rozmiar 292 KB).


ZP.272.5.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

16-12-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania ZP.272.5.2020 dnia 16 grudnia 2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.:

"Rozbiórka budynków na działce nr 28 obręb 5 w Lubinie przy ul. 1–go Maja"


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 16-12-2020 r. (plik PDF, rozmiar 292KB).

ZP.272.4.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

08-09-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania ZP.272.4.2020 dnia 9 września 2020 r. udzielono zamówienia na zadanie pn.:

"Adaptacja części budynku dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o. o."


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 08-09-2020 r. (plik PDF, rozmiar 292 KB)


ZP.272.3.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

27-08-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

"Adaptacja części budynku dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o. o. – ETAP II"

dnia 27 sierpnia 2020 r. udzielono zamówienia.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 27-08-2020 r. (plik PDF, rozmiar 881 KB)

ZP.272.2.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

17-07-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.:

"Dostawa, montaż i instalacja wyposażenia / urządzeń do przychodni Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży położonej w Lubinie przy ul. Konopnickiej 5"

dnia 17 lipca 2020 r. udzielono zamówienia.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dnia 17-07-2020 r. (plik PDF, rozmiar 980 KB)

ZP.272.1.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

30-06-2020

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn.:

"Adaptacja części budynku dla potrzeb Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o. o."

dnia 30 czerwca 2020 r. udzielono zamówienia.


Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane z dnia 30-06-2020 r. (plik PDF, rozmiar 2 MB)