Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. (dalej: DCZPDM) informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich dla studentów psychologii zainteresowanych w przyszłości pracą kliniczną z dziećmi i młodzieżą. 

Informacje na temat aktualnie odbywających się rekrutacji na praktyki studenckie znajdują się poniżej w sekcji OFERTA PRAKTYK. Ze względów organizacyjnych prosimy o aplikowanie na praktyki tylko wtedy, kiedy jest prowadzona aktywna rekrutacja. Nie prowadzimy list kolejkowych ani wcześniejszych zapisów na praktyki. 

Prosimy o aplikowanie na praktyki studenckie na adres e-mail: praktyki.studenckie@dczpdm.lubin.pl


MINIMALNE WARUNKI, ABY APLIKOWAĆ NA PRAKTYKI W DCZPDM:

Ukończony 3. rok studiów psychologicznych albo zaliczone na studiach następujące kursy/moduły: psychometria, etyka w zawodzie psychologa, diagnoza psychologiczna, psychologia kliniczna, psychopatologia lub psychiatria.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA NA PRAKTYKI STUDENCKIE:


PO INFORMACJI MAILOWEJ O ZGODZIE NA PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI STUDENT / STUDENTKA JEST ZOBOWIĄZANY / ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 

Oferta praktyk

Oferta 1

29-05-2024

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. (dalej: DCZPDM) informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich dla studentów z ukończonym III roku psychologii zainteresowanych w przyszłości pracą kliniczną z dziećmi. Aktualnie dysponujemy dwoma miejscami na praktyki studenckie. 

Oferta praktyk dotyczy udziału w treningu psychomotorycznym z elementami treningu umiejętności społecznych przeznaczonym dla dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi i zaburzeniami behawioralnymi. 

Warunki niezbędne do podjęcia praktyki studenckiej:

Prosimy o aplikowanie na praktyki studenckie na adres e-mail: praktyki.studenckie@dczpdm.lubin.pl 


DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA NA PRAKTYKI STUDENCKIE:


PO INFORMACJI MAILOWEJ O ZGODZIE NA PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI STUDENT / STUDENTKA JEST ZOBOWIĄZANY / ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 


Ogłoszenie 2

29-05-2024

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. (dalej: DCZPDM) informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich z psychologii lub wolontariatu. Aktualnie dysponujemy jednym miejscem na praktyki studenckie lub wolontariat. 

Oferta praktyk / wolontariatu dotyczy udziału w procesie diagnostycznym i terapeutycznym skierowanym do młodzieży w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.   

Warunki niezbędne do podjęcia praktyki studenckiej / wolontariatu:

Prosimy o aplikowanie na praktyki studenckie / wolontariat na adres e-mail: praktyki.studenckie@dczpdm.lubin.pl 


DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA NA PRAKTYKI STUDENCKIE:


PO INFORMACJI MAILOWEJ O ZGODZIE NA PRZYJĘCIE NA PRAKTYKI STUDENT / STUDENTKA JEST ZOBOWIĄZANY / ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 


DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA NA WOLONTARIAT:


PO INFORMACJI MAILOWEJ O ZGODZIE NA PRZYJĘCIE NA WOLONTARIAT WOLONTARIUSZ / WOLONTARIUSZKA ZOBOWIĄZANY/ZOBOWIĄZANA JEST DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 


Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna - praktykant (plik PDF, rozmiar 139 KB)