Kontakt

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LUBINIE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Marii Konopnickiej 5
59-300 Lubin

GODZINY OTWARCIA PRZYCHODNI

TELEFONY DLA PACJENTÓW

TELEFONY ADMINISTRACYJNE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA MKS ZAGŁĘBIE LUBIN
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MKS ZAGŁĘBIE LUBIN 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Wyślij email

Wyślij wiadomość email

SKARGI I WNIOSKI

W przypadku skargi lub wniosku zapraszamy do skorzystania z załączonego formularza kontaktowego. 

Przedmiotem skargi może być, w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw; naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielanych przez DCZPDM świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów i pracowników.


Formularz kontaktowy:

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Masz problem? Z nami możesz porozmawiać o wszystkim, co Cię martwi - zadzwoń. Pod tym numerem telefonu czeka pomoc psychologiczna.
W rozmowie czuj się bezpiecznie - przekazywane informacje są poufne.

W sytuacji, gdy zagrożone jest Twoje zdrowie lub życie, powiadomimy odpowiednie osoby, które pozwolą nam zadbać o to, abyś był(a) bezpieczny(a).

LOKALIZACJA: