Kontakt

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W LUBINIE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Marii Konopnickiej 5
59-300 Lubin

GODZINY OTWARCIA PRZYCHODNI

TELEFONY DLA PACJENTÓW

TELEFONY ADMINISTRACYJNE

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Wyślij email

Wyślij wiadomość email

SKARGI I WNIOSKI

W przypadku skargi lub wniosku zapraszamy do skorzystania z załączonego formularza kontaktowego. 

Przedmiotem skargi może być, w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw; naruszenie praw pacjentów w zakresie udzielanych przez DCZPDM świadczeń zdrowotnych.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb pacjentów i pracowników


Formularz kontaktowy:

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Masz problem? Z nami możesz porozmawiać o wszystkim, co Cię martwi - zadzwoń. Pod tym numerem telefonu czeka pomoc psychologiczna.
W rozmowie czuj się bezpiecznie - przekazywane informacje są poufne.

W sytuacji, gdy zagrożone jest Twoje zdrowie lub życie, powiadomimy odpowiednie osoby, które pozwolą nam zadbać o to, abyś był(a) bezpieczny(a).

LOKALIZACJA: