staż

Staż

W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. (dalej: DCZPDM) istnieje możliwość odbycia stażu, który kierowany jest do osób, które ukończyły psychologię lub są w trakcie edukacji w szkole psychoterapii i są zainteresowane zdobyciem doświadczenia klinicznego w obszarze psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży. 


MINIMALNE WARUNKI, ABY APLIKOWAĆ NA STAŻ W DCZPDM:

Tytuł magistra psychologii lub posiadanie statusu uczestnika szkolenia z psychoterapii oraz zainteresowanie zdobyciem doświadczenia klinicznego w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży lub psychoterapii dzieci i młodzieży.

W sprawie stażu prosimy o kontakt mailowy: praktyki.studenckie@dczpdm.lubin.pl 

Nie prowadzimy list kolejkowych ani wcześniejszych zapisów na staż.


DOKUMENTY POTRZEBNE DO APLIKOWANIA NA STAŻ:


PO INFORMACJI MAILOWEJ O ZGODZIE NA PRZYJĘCIE NA STAŻ STAŻYSTA / STAŻYSTKA JEST ZOBOWIĄZANY / ZOBOWIĄZANA DO DOSTARCZENIA NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 


Oferta STAŻU

Brak aktywnej rekrutacji

Dokumenty do pobrania:

Klauzula informacyjna - stażysta (plik PDF, rozmiar 141 KB)