ZESPÓŁ

Zespół DCZPDM w Lubinie

Kamila Janusz - Psychiatra dzieci i młodzieży Lubin

Kamila Janusz

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i w Milickim Centrum Medycznym. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego. Stale podnosi kompetencje, uzyskując coraz wyższy poziom przygotowania zawodowego. Od 2022 r. pełni funkcję ordynatora Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w DCZPDM.

Anna Wiatr - Psychiatra dzieci i młodzieży Lubin

ANNA WIATR

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży realizowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krotoszynie oraz Miliczu. Współpracowała również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego.

Małgorzata Chrzan - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Chrzan

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i terapią neuropsychologiczną człowieka od najwcześniejszego okresu życia oraz wspomaganiem rodziców i wychowawców w rozmaitych placówkach w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jako psychoterapeuta zajmuje się obszarem psychodynamiczno–systemowym. Interesuje się relacjami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a zachowaniem. Prowadzi treningi zaburzeń uwagi i kontroli impulsów oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Ze szczególnym upodobaniem prowadzi grupy dziecięce. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla pedagogów z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania układu nerwowego oraz wykłady w szkole rodzenia. Poddaje się regularnej superwizji. 

Joanna Cyrkot  - Psycholog dziecięcy

Joanna Cyrkot

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny, seksuolog, pielęgniarka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. pracując w placówkach oświatowych, takich jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie, Przedszkole Terapeutyczne w Chojnowie, Miejskie Przedszkole nr 9 w Lubinie oraz odbywając staże na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży W Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuje się poradnictwem psychologicznym, terapią i psychoterapią dzieci i młodzieży. Głównym obszarem interwencji i oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności w kontroli emocji, niska samoocena, trudności w komunikacji oraz praca z dziećmi doświadczającymi przemocy. W swoim podejściu terapeutycznym kieruje się zasadą podążania za dzieckiem, jego możliwościami i potrzebami oraz budowaniu relacji i bezpiecznej przestrzeni opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Gabriela Frącala - psycholog dziecięcy

Gabriela Frącala

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, całościowy kurs psychoterapii systemowej rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz roczny kurs transkulturowej psychoterapii pozytywnej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych na SWPS we Wrocławiu, a także w trakcie kursu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie analityczno-dynamicznym organizowanego przez Ośrodek Edukacji Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności praktyczne poprzez udział w szkoleniach, warsztatach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie kliniczne zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu oraz w innych placówkach medycznych. Posiada również doświadczenie pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych, placówkach oświatowych oraz w gabinecie prywatnym. Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także w pracy z rodzinami.

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz - Psycholog dziecięcy

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenia z zakresu terapii uzależnień w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Oddziale Terapii Uzależnień oraz Oddziale Detoksykacyjnym. Pracowała jako konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Dar Losu” w Legnicy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Kubiak - Psycholog dziecięcy

Anna Kubiak

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z praktycznej diagnozy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z osobami z niepełnosprawnościami, ale także w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Lubinie. Na co dzień w pracy zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaje superwizji. 

Marta Matuszewska - psycholog dziecięcy

Marta Matuszewska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w Centrum Terapii Dzieci i Dorosłych w Legnicy. Odbyła praktyki w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na relację terapeutyczną z pacjentem, która opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Udziela między innymi wsparcia psychologicznego, współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajmuje się przeprowadzaniem diagnoz dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach, poszerzając swoją wiedzę i podnosząc kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Niklasińska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Niklasińska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog i psychoterapeuta, od wielu lat pracująca z młodzieżą i z dorosłymi. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (także Kraków). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się psychoterapią, pracą z rodziną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Pawłowska - Psycholog dziecięcy

ANNA PAWŁOWSKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED i w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i dających narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje w obszarze wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, współprowadzi grupy terapeutyczne. Zajmuje się także prowadzeniem diagnoz psychologicznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Angelika Wojtaś - Psycholog dziecięcy

Angelika Wojtaś

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Rehabilitacyjnym w Lubinie. Odbyła praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Była członkiem grupy wolontariuszy na Oddziale Hematologii w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Aktualnie szkoli się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami w przedziale wiekowym od 10 do 21 lat. Udziela między innymi wsparcia psychologicznego, prowadzi grupy psychoeduakcujne. Pomaga młodym osobom w ich trudnościach z emocjami, samooceną, wycofaniem społecznym, czy relacjami z innymi. Poddaje się regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Łukasz Basaj - Psycholog kliniczny i psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

ŁUKASZ BASAJ

Psycholog dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Specjalista psychologii klinicznej - nr LBS 0014, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień - nr certyfikatu SP/1013/2014, psychoonkolog, psycholog transportu – nr 119/22F, certyfikowany trener programu FRED GOES NET, certyfikowany terapeuta programu CANDIS oraz UNPLUGGED, certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej wg programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH. Realizuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami programy profilaktyczne: BEZPIECZNA SIEĆ, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA I NAUCZYCIELA, KONTRA i ŚWIADOMOŚĆ. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Angelina Żuraw - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

Angelina Żuraw

Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale: Całodobowym Ogólnym, Detoksykacyjnym, Dziennym Psychiatrycznym. W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pracowała w Zespole Środowiskowej Opieki. Swoje doświadczenie zdobywa również w Punkcie Konsultacyjnym, w którym udziela wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym przemocą, uzależnionym od alkoholu i ich rodzin. W DCZPDM pracuje z pacjentem młodzieżowym. Udziela między innymi wparcia psychologicznego, współprowadzi grupy terapeutyczne, prowadzi psychoterapię. Zajmuje się także prowadzeniem diagnoz psychologicznych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Dagna Bielak-Keklak - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

Dagna Bielak-Keklak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogiki korekcyjnej oraz edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry pedagogicznej w przedszkolu. Zajmuje się pracą terapeutyczną z małymi dziećmi, jak i z tymi, u których są zdiagnozowane trudności rozwojowe. Zajmuje się także przeprowadzaniem diagnozy dzieci młodszych. W swojej pracy koncentruje się na wczesnej interwencji i wspieraniu całej rodziny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Kuzyk - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

MAŁGORZATA KUZYK

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, psychoterapeuta uzależnień w trakcie certyfikacji dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym, również specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii uzależnień behawioralnych, a także z zakresu hiperseksualności oraz szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni ambulatoryjnej leczenia uzależnień oraz na stażach w całodobowych ośrodkach leczenia uzależnień, w tym leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Staż zawodowy z psychologii i psychoterapii dzieci i młodzieży zdobywała pracując w placówkach oświatowych oraz w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (I poziom referencyjności). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką, psychoterapią oraz psychoterapią uzależnień u dzieci i młodzieży. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aurelia Plichta - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

aurelia plichta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo-ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, uczestnicząc w 5 letnim podyplomowym kursie przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w strukturach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i stowarzyszeniach. O swój rozwój zawodowy dba poprzez uczestnictwo w licznych specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zajmuje się przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej, psychoedukacją i wsparciem psychologicznym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Grażyna Kieras - Psychoterapeuta w DCZPDM Lubin

Grażyna Kieras

Psychoterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe Diagnoza kliniczna i psychoterapia, Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej ISTDP w LP w Warszawie. Szkoliła się na stażach specjalizacyjnych w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości CM UJ w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy, Ośrodku Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi przy MOPS w Bolesławcu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Chorób Psychosomatycznych, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w PZP. Swoją pracę od 2007 roku poddaje regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym i systemowym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Patrycja Dzieciątkowska - Terapeuta środowiskowy w DCZPDM

PATRYCJA DZIECIĄTKOWSKA

Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany terapeuta środowiskowy. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyła podczas praktyk w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz w Centrum Rozwoju i Aktywności dla Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Pomocy Iskierka we Wrocławiu. Obecnie wolontariuszka świetlicy środowiskowej w Polkowicach. Realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych. W swojej pracy w DCZPDM wykorzystuje metody twórczej resocjalizacji.

Angelika Gaik - Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Angelika Gaik

Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Magister pedagogiki. Absolwentka studiów licencjackich z filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Certyfikowany terapeuta środowiskowy. Współpracowała z placówkami oświatowymi, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Sądem. Doświadczenie pracy w środowisku zdobyła pracując jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i kursach z zakresu resocjalizacji, uzależnień behawioralnych i chemicznych wśród dzieci i młodzieży, a także dotyczących przeciwdziałania przemocy. Interesuje się metodami wspierania rozwoju integracji sensorycznej u dzieci. W DCZPDM realizuje twórcze i aktywizujące metody pracy z dziećmi i młodzieżą.

Żaneta Szewczyk - Pedagog i Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

ŻANETA SZEWCZYK

Pedagog i Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Resocjalizacja. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu "Podstaw teoretycznych i metodycznych terapii uzależnień" oraz "Terapii Zajęciowej". Wolontariuszka "Szlachetnej Paczki". Doświadczenie zawodowe zdobywała w fundacji, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne oraz resocjalizacyjne. Doświadczenie w pracy środowiskowej pozyskała pracując jako Asystent Rodziny w Gminnym, jak i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest przekonana o potrzebie zaangażowania pedagogicznego w środowisku społecznym, gotowa do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazując wytrwałość w działaniu.

Patrycja Anacka - Terapeuta zajęciowy w DCZPDM w Lubinie

Patrycja Anacka

Terapeuta zajęciowy w DCZPDM w Lubinie

Magister Terapii Zajęciowej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. pracując na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu oraz podczas praktyk w placówkach oświatowych - w szkołach oraz przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Ponadto pracowała z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Członek i aktywny działacz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. W DCZPDM wspomaga psychologów w prowadzeniu grup terapeutycznych oraz prowadzi terapię zajęciową w Oddziale Dziennym.

Anna Bajon - Arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Anna Bajon

Arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Arteterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach klinicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) oraz prowadząc zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w krakowskiej fundacji wspomagającej wychowanie – Archezja. Ukończyła wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i dających narzędzia do pracy arteterapeutycznej. W Dolnośląskim Centrum Pomocy Psychiatrycznej między innymi prowadzi terapię zajęciową na Oddziale Dziennym i realizuje programy profilaktyczne w szkołach. 

Marta Bobrek - Dietetyk kliniczny, specjalista dietetyki sportowej

MARTA BOBREK

Dietetyk kliniczny, specjalista dietetyki sportowej

Magister dietetyki. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku dietetyki klinicznej oraz studia podyplomowe ze specjalizacją dietetyka sportowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym w Poradni Diabetologiczno- Endokrynologicznej oraz w Poradni Dietetycznej w ramach Opieki Koordynowanej POZ. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu edukacji dietetycznej w placówkach oświatowych, w tym w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Stale poszerza swoją wiedzę w dziedzinie żywienia i żywności oraz dietetyki i psychodietetyki, uczestniczy w licznych szkoleniach, wykładach, konferencjach i targach. W swojej pracy dba o indywidualne podejście do każdego pacjenta, co pozwala stworzyć atmosferę zrozumienia i zaufania. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychodietetyki.

Anna Milewicz - Dietetyk kliniczny, specjalista psychodietetyki dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

ANNA MILEWICZ

Dietetyk kliniczny, specjalista psychodietetyki dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister dietetyki. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych Kardiologii Wieku Rozwojowego oraz w Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym. Posiada dorobek naukowy w postaci projektów badawczych i publikacji naukowych. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i konferencjach z zakresu dietoterapii, najnowszych trendów żywieniowych oraz aspektów psychodietetyki. Do wszystkich swoich pacjentów podchodzi w sposób holistyczny. Zaangażowanie w pracę łączy z wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu w sytuacji zdrowia i choroby.

Marzena Sipowicz - Logopeda w DCZPDM w Lubinie

Marzena Sipowicz

Logopeda w DCZPDM w Lubinie

Logopeda, absolwentka studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku logopedia ogólna. Prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom oraz wadom i ich usuwaniem. Prowadzi terapię zaburzeń połykania, terapię wspomagającą leczenie ortodontyczne oraz terapię osób jąkających się. Posiada doświadczenie w pracy z osobami mającymi zaburzenia mowy i komunikacji: spektrum autyzmu, zespół Downa, zespół Nijmegen, rdzeniowy zanik mięśni, afazja. Doświadczenie z zakresu diagnostyki i terapii zdobywała, m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Dolnośląskim Stowarzyszeniu „Ostoja” dla Osób z Niepełnosprawnościami, pracując w przedszkolach i szkole podstawowej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach, m. in.: Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej, Diagnoza i Terapia Jąkania i Innych Zaburzeń Niepłynności Mówienia, Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Agnieszka Turczyńska - Pielęgniarka dyplomowana

Agnieszka Turczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa w DCZPDM w Lubinie

Dyplomowana pielęgniarka po ukończeniu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu. Uzyskała tytuł specjalisty w kilku dziedzinach pielęgniarstwa: Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego oraz Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła wiele kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w dwudziestoletniej pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki opieki długoterminowej oraz pielęgniarki psychiatrycznej. Stale podnosi kompetencje, uzyskując coraz wyższy poziom przygotowania zawodowego. Obecnie zdobywa kwalifikacje Terapeuty Zajęciowego. 

Agnieszka Nagaj - Pielęgniarka oddziałowa w DCZPDM

AGNIESZKA NAGAJ

Pielęgniarka w DCZPDM w Lubinie

Pielęgniarka dyplomowana. Tytuł zdobyła kształcąc się w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego zdobyła tytuł ratownika medycznego. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła wiele kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach dziecięcych oraz oddziałach chirurgicznych. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w DCZPDM.

KATARZYNA LISTOWSKA - Rejestratorka Medyczna

KATARZYNA LISTOWSKA

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Wydziału Administracji w Poznaniu, aktualnie w trakcie szkolenia z terapii zajęciowej. Dotychczasowe doświadczenie pozwala jej na kompleksową i profesjonalną obsługę pacjenta. Komunikatywna, dobrze zorganizowana, chętnie udzieli informacji na temat usług medycznych świadczonych przez DCZPDM. Odpowiada za sprawne umawianie wizyt oraz koordynację kalendarza przyjęć lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.

EDYTA STRYGANEK

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w pracy rachunkowej oraz administracyjnej. Odpowiada za terminowe umawianie świadczeń usług medycznych dla pacjentów oraz sprawne funkcjonowanie kalendarza przyjęć lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Do swojej pracy podchodzi w sposób rzetelny oraz dobrze zorganizowany. Chętnie udzieli wszystkich potrzebnych informacji, dotyczących świadczonych usług w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.