ZESPÓŁ

Zespół DCZPDM w Lubinie

Kamila Janusz - Psychiatra

Kamila Janusz

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i w Milickim Centrum Medycznym. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego.

Małgorzata Chrzan - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Chrzan

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i terapią neuropsychologiczną człowieka od najwcześniejszego okresu życia oraz wspomaganiem rodziców i wychowawców w rozmaitych placówkach w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jako psychoterapeuta zajmuje się obszarem psychodynamiczno–systemowym. Interesuje się relacjami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a zachowaniem. Prowadzi treningi zaburzeń uwagi i kontroli impulsów oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Ze szczególnym upodobaniem prowadzi grupy dziecięce. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla pedagogów z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania układu nerwowego oraz wykłady w szkole rodzenia. Poddaje się regularnej superwizji.


Joanna Cyrkot  - Psycholog dziecięcy

Joanna Cyrkot

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie procesu certyfikacji, seksuolog, pielęgniarka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. pracując w placówkach oświatowych, takich jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie, Przedszkole Terapeutyczne w Chojnowie, Miejskie Przedszkole nr 9 w Lubinie oraz odbywając staże na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży W Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuje się poradnictwem psychologicznym, terapią i psychoterapią dzieci i młodzieży. Głównym obszarem interwencji i oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności w kontroli emocji, niska samoocena, trudności w komunikacji oraz praca z dziećmi doświadczającymi przemocy. W swoim podejściu terapeutycznym kieruje się zasadą podążania za dzieckiem, jego możliwościami i potrzebami oraz budowaniu relacji i bezpiecznej przestrzeni opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz - Psycholog dziecięcy

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenia z zakresu terapii uzależnień w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Oddziale Terapii Uzależnień oraz Oddziale Detoksykacyjnym. Pracowała jako konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Dar Losu” w Legnicy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Kubiak - Psycholog dziecięcy

Anna Kubiak

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z praktycznej diagnozy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z osobami z niepełnosprawnościami, ale także w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Lubinie. Na co dzień w pracy zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaje superwizji.

Alicja Makieła - Psycholog dziecięcy

Alicja Makieła

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, systemowy terapeuta rodzin w trakcie certyfikacji, terapeuta integracji sensorycznej I stopnia. Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu i kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (ukończony poziom podstawowy i zaawansowany terapii systemowej). Dodatkowo ukończyła wiele szkoleń i kursów dających kwalifikacje i narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez lata skoncentrowana przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o systemową pracę z rodziną. W swoim dorobku zawodowym ma pracę w edukacji, ośrodkach terapeutycznych, prywatnym gabinecie. Poddaje się regularnej superwizji w nurcie systemowym. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego.


Małgorzata Ostańska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Ostańska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie procesu certyfikacji w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym TerCognitiva w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuolog Kliniczny na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując grupowo i indywidualnie na oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z osobami w wieku 16 -21 lat. Głównym obszarem oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, zespół stresu pourazowego PTSD, trudności w relacjach interpersonalnych (niska samoocena, asertywność). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Małgorzata Niklasińska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Niklasińska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog i psychoterapeuta, od wielu lat pracująca z młodzieżą i z dorosłymi. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (także Kraków). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się psychoterapią, pracą z rodziną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Stasiak - Psycholog dziecięcy

MAŁGORZATA STASIAK

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu oraz pedagog resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Terapeuta środowiskowy dziecięcy w trakcie szkolenia. Odbyła praktyki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Pracuje między innymi w obszarze wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacji. Zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym stosując głównie podejście poznawczo-behawioralne oraz podejście akceptacji i zaangażowania. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Angelika Wojtaś - Psycholog dziecięcy

Angelika Wojtaś

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Rehabilitacyjnym w Lubinie. Odbyła praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Była członkiem grupy wolontariuszy na Oddziale Hematologii w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Aktualnie szkoli się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami w przedziale wiekowym od 10 do 21 lat. Udziela między innymi wsparcia psychologicznego, prowadzi grupy psychoeduakcujne. Pomaga młodym osobom w ich trudnościach z emocjami, samooceną, wycofaniem społecznym, czy relacjami z innymi. Poddaje się regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Magdalena Wolska - Psycholog dziecięcy

MAGDALENA WOLSKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta systemowy indywidualny i rodzinny w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie - kierunek psychologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL) oraz kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (zakończony poziom podstawowy, poziom zaawansowany w trakcie realizacji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując grupowo i indywidualnie na oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych, w zespole szkół (gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące) oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Brała udział także w innych projektach i szkoleniach związanych z pomocą psychologiczną indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z osobami w wieku 12-21 lat z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w nurcie systemowym.

Beata Braziuk - Pielęgniarka psychiatryczna

Beata Braziuk

Terapeuta środowiskowy dziecięcy w DCZPDM w Lubinie

Magister pielęgniarstwa, ukończyła studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada dodatkowo tytuł specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego. W zawodzie pielęgniarki pracuje od ponad 30 lat. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa m.in. w pracy w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Łukasz Basaj - Psycholog kliniczny i psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

ŁUKASZ BASAJ

Psycholog dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień - nr certyfikatu SP/1013/2014, psycholog transportu, certyfikowany trener programu FRED GOES NET, certyfikowany terapeuta programu CANDIS, certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej wg programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH, realizuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami rekomendowane programy profilaktyczne KONTRA, BEZPIECZNA SIEĆ, JOKER NET, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA. Poddaje się regularnej superwizji.

Tomasz Śliwa - Psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

TOMASZ ŚLIWA

Psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Pedagog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1414. Ukończył szkołę psychoterapii w nurcie integracyjnym, obecnie w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na oddziale dziennym Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Zielonej Górze, w Ośrodku Terapeutycznym Profil w Żarach, prowadząc grupy DDA i grupy dla osób uzależnionych od alkoholu. Od pięciu lat kierownik Centrum Psychoterapii Pomocna Dłoń w Szprotawie. Pracuje z pacjentami w psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących uzależnień i terapii DDA. Od pięciu lat regularnie uczestniczy w seminarium psychoanalitycznym we Wrocławiu, które prowadzą Marcin Wiśniewski i Piotr Dworczyk. Jest pod stałą superwizją psychodynamiczną, aplikant superwizor PARPA.

Krzysztof Ślusarek - Psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Krzysztof Ślusarek

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta. Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył I stopień szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Współpracował z instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia. Pracował również w obszarze interwencji kryzysowej i resocjalizacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych z zakresu diagnozy psychologicznej i psychoterapii (PECS poziom I, uprawnienia diagnostyczne do stosowania baterii testowych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, neuropsychologia kliniczna dziecka, studium terapii dzieci i młodzieży, prowadzenie interwencji kryzysowej). W DCZPDM zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną i psychoterapią młodzieży. Współpracuje także z Centrum Pomocy Dzieciom działającym przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.