ZESPÓŁ

Zespół DCZPDM w Lubinie

Kamila Janusz - Psychiatra dzieci i młodzieży Lubin

Kamila Janusz

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i w Milickim Centrum Medycznym. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego. Stale podnosi kompetencje, uzyskując coraz wyższy poziom przygotowania zawodowego. Od 2022 r. pełni funkcję ordynatora Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w DCZPDM.

Anna Wiatr - Psychiatra dzieci i młodzieży Lubin

ANNA WIATR

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży realizowała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Dodatkowe doświadczenie zawodowe zdobywała w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krotoszynie oraz Miliczu. Współpracowała również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego.

Małgorzata Chrzan - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Chrzan

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, specjalista psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, terapeuta SAZ, praktyk terapii neuropsychologicznej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i terapią neuropsychologiczną człowieka od najwcześniejszego okresu życia oraz wspomaganiem rodziców i wychowawców w rozmaitych placówkach w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jako psychoterapeuta zajmuje się obszarem behawioralnym, neurorozwojowym oraz relacjami rodzic dziecko. Interesuje się relacjami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a zachowaniem. Prowadzi treningi zaburzeń uwagi i kontroli. Ze szczególnym upodobaniem prowadzi psychoterapię grupową dla dzieci. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla pedagogów i nauczycieli z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania układu nerwowego oraz wykłady w szkole rodzenia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Joanna Cyrkot  - Psycholog dziecięcy

Joanna Cyrkot

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (nr certyfikatu 1102), seksuolog, Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. pracując w placówkach oświatowych, takich jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie, Przedszkole Terapeutyczne w Chojnowie, Miejskie Przedszkole nr 9 w Lubinie oraz odbywając staże na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży W Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuje się poradnictwem psychologicznym, terapią i psychoterapią dzieci i młodzieży. Głównym obszarem interwencji i oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności w kontroli emocji, niska samoocena, trudności w komunikacji oraz praca z dziećmi doświadczającymi przemocy. W swoim podejściu terapeutycznym kieruje się zasadą podążania za dzieckiem, jego możliwościami i potrzebami oraz budowaniu relacji i bezpiecznej przestrzeni opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Dominika Juszczak - Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

DOMINIKA JUSZCZAK

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z praktycznej diagnozy psychologicznej. Aktualnie w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej Crescentia rekomendowanej przez PTTPB. Dydaktycznie pracuje na Uniwersytecie SWPS, na którym prowadzi zajęcia dla studentów psychologii z zakresu psychologii rozwoju oraz psychologii edukacji. Pracowała w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Wrocławiu, w której jako psycholog zajmowała się diagnozą, procesami adopcyjnymi i wsparciem psychologicznym wychowanków placówki. Odbyła praktyki na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla osób dorosłych we Wrocławiu oraz w Zakładzie Karnym nr 1 na Oddziale Terapeutycznym dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych. Zajmuje się diagnozą, szeroko pojętą pomocą psychologiczną i terapią. W swojej pracy kieruje się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa, szczególnie ważna jest dla niej relacja oparta na współpracy, zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczy w licznych szkoleniach oraz pracuje pod regularną superwizją.

Marta Kłapkowska - psycholog dziecięcy

Marta KŁAPKOWSKA (Matuszewska)

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu wczesnego, wieloaspektowego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz przygotowanie pedagogiczne dla psychologów. Aktualnie jest w trakcie czteroletniej szkoły psychoterapii we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.  Doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w Centrum Terapii Dzieci i Dorosłych w Legnicy. Odbyła praktyki w Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie. W swojej pracy szczególną uwagę zwraca na relację terapeutyczną z pacjentem, która opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. W DCZPDM udziela wsparcia psychologicznego, współprowadzi grupy terapeutyczne oraz zajmuje się diagnozą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach, stale poszerza swoją wiedzę i podnosi kwalifikacje. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz - Psycholog dziecięcy

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenia z zakresu terapii uzależnień w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Oddziale Terapii Uzależnień oraz Oddziale Detoksykacyjnym. Pracowała jako konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Dar Losu” w Legnicy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Niklasińska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Niklasińska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog i psychoterapeuta, od wielu lat pracująca z młodzieżą i z dorosłymi. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (także Kraków). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się psychoterapią, pracą z rodziną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agnieszka Paszkiewicz - Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Agnieszka Paszkiewicz

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Certyfikowana diagnostka ADOS-2. Odbyła praktyki w Centrum Psychiatrii i Psychologii Mariamed w Lubinie, Ośrodku Alzheimerowskim w Ścinawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w żłobku, przedszkolu, szkole oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadziła szkolenia dla kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie dolnośląskim. W DCZPDM zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoedukacją dzieci i młodzieży oraz współprowadzi grupy terapeutyczne. Regularnie bierze udział w szkoleniach oraz kursach, rozwijając swoje kompetencje i zwiększając poziom swojej wiedzy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Pawłowska - Psycholog dziecięcy

ANNA PAWŁOWSKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED i w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i dających narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje w obszarze wsparcia psychologicznego, psychoedukacji, współprowadzi grupy terapeutyczne. Zajmuje się także prowadzeniem diagnoz psychologicznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Monika Rymarczyk-Próchno - Psycholog dziecięcy Lubin

Monika Rymarczyk-Próchno

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego, aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku ,,Psychotraumatologia’’. Certyfikowana diagnostka Stanford-Binet 5. Odbyła praktyki w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, a swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz w szkole. W DCZPDM zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoedukacją oraz udziela wsparcia psychologicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Trochanowska-Źrołka - Psycholog dziecięcy Lubin

Aleksandra Trochanowska-Źrołka

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Tytuł magistra psychologii zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim, tytuł magistra muzykoterapii - na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Ukończyła Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży (Wrocławski Instytut Psychoterapii), studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Uniwersytet SWPS), a także szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (LETSR). Posiada przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich placówkach oświatowych, pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (m.in. w przedszkolach integracyjnych, szkole podstawowej, poradni wczesnego wspomagania rozwoju) oraz prowadząc konsultacje z opiekunami swoich podopiecznych. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się prowadzeniem diagnoz psychologicznych, psychoedukacją, udziela wsparcia psychologicznego. Pracuje w oparciu o aktualną i sprawdzoną wiedzę psychologiczną. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, stale podnosząc kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Angelika Wojtaś - Psycholog dziecięcy

Angelika Wojtaś

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, w którym realizuje 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Rehabilitacyjnym w Lubinie. Odbyła praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W ramach Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży współprowadzi psychoterapię grupową, indywidualną, diagnozę psychologiczną, poradnictwo psychologiczne, w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego prowadzi procesy psychoterapii indywidualnej oraz zajmuje się diagnostyką psychologiczną oraz kwalifikacjami do grup terapeutycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Zuzanna Szkrapko - Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

ZUZANNA SZKRAPKO

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując przez okres dwóch lat, jako wychowawca na obozach rozwojowo-psychoedukacyjnych. Odbyła praktyki w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Zielonej Górze. Ukończyła wiele dodatkowych szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą. W DCZPDM pracuje na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży, gdzie współprowadzi grupy terapeutyczne, udziela wsparcia psychologicznego i prowadzi psychoedukacje. Zajmuje się także prowadzeniem diagnoz psychologicznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Łukasz Basaj - Psycholog kliniczny i psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

ŁUKASZ BASAJ

Psycholog dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Specjalista psychologii klinicznej - nr LBS 0014, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień - nr certyfikatu SP/1013/2014, psychoonkolog, psycholog transportu – nr 119/22F, certyfikowany trener programu FRED GOES NET, certyfikowany terapeuta programu CANDIS oraz UNPLUGGED, certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej wg programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH. Realizuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami programy profilaktyczne: BEZPIECZNA SIEĆ, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA I NAUCZYCIELA, KONTRA i ŚWIADOMOŚĆ. Pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

Angelina Żuraw - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

Angelina Żuraw

Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej organizowane przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu Psychiatrycznym na oddziale: Całodobowym Ogólnym, Detoksykacyjnym, Dziennym Psychiatrycznym. W ramach Centrum Zdrowia Psychicznego pracowała w Zespole Środowiskowej Opieki. Swoje doświadczenie zdobywa również w Punkcie Konsultacyjnym, w którym udziela wsparcia psychologicznego osobom dotkniętym przemocą, uzależnionym od alkoholu i ich rodzin. W DCZPDM pracuje z pacjentem młodzieżowym. Udziela między innymi wparcia psychologicznego, współprowadzi grupy terapeutyczne, prowadzi psychoterapię. Zajmuje się także prowadzeniem diagnoz psychologicznych. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Dagna Bielak-Keklak - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

Dagna Bielak-Keklak

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe m.in. z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogiki korekcyjnej oraz edukacji i terapii dzieci z autyzmem. Aktualnie w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry pedagogicznej w przedszkolu. Zajmuje się pracą terapeutyczną z małymi dziećmi, jak i z tymi, u których są zdiagnozowane trudności rozwojowe. Zajmuje się także przeprowadzaniem diagnozy dzieci młodszych. W swojej pracy koncentruje się na wczesnej interwencji i wspieraniu całej rodziny. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Kuzyk - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

MAŁGORZATA KUZYK

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego. Psychoterapeutka w trakcie specjalizacji z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie integracyjnym. Posiada również certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Ukończyła szkolenia doskonalące z zakresu psychoterapii uzależnień behawioralnych, a także z zakresu hiperseksualności oraz szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień behawioralnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradni ambulatoryjnej leczenia uzależnień oraz na stażach w całodobowych ośrodkach leczenia uzależnień, w tym leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. Staż zawodowy z psychologii i psychoterapii dzieci i młodzieży zdobywała pracując w placówkach oświatowych oraz w ramach ośrodka środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (I poziom referencyjności). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się diagnostyką, psychoterapią oraz psychoterapią uzależnień u dzieci i młodzieży. Regularnie uczestniczy w szkoleniach, poszerzając wiedzę i podnosząc swoje kwalifikacje. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aurelia Plichta - Psycholog, psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w Lubinie

aurelia plichta

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie Psychoterapii systemowo-ericksonowskiej we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, uczestnicząc w 5 letnim podyplomowym kursie przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w strukturach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia i stowarzyszeniach. O swój rozwój zawodowy dba poprzez uczestnictwo w licznych specjalistycznych kursach, szkoleniach i warsztatach. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zajmuje się przeprowadzaniem diagnozy psychologicznej, psychoedukacją i wsparciem psychologicznym. Swoją pracę poddaje superwizji.

Grażyna Kieras - Psychoterapeuta w DCZPDM Lubin

Grażyna Kieras

Psychoterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe Diagnoza kliniczna i psychoterapia, Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej ISTDP w LP w Warszawie. Szkoliła się na stażach specjalizacyjnych w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości CM UJ w Krakowie. Aktualnie uczestniczy w Kursie Specjalizacyjnym z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy, Ośrodku Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi przy MOPS w Bolesławcu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Chorób Psychosomatycznych, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w PZP. Swoją pracę od 2005 roku poddaje regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym i systemowym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Patrycja Dzieciątkowska - Terapeuta środowiskowy w DCZPDM

PATRYCJA DZIECIĄTKOWSKA

Terapeuta środowiskowy, pedagog w DCZPDM w Lubinie

Certyfikowany terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży. Ukończyła studia z prowadzenia terapii środowiskowej dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyła podczas praktyk w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz w Centrum Rozwoju i Aktywności dla Dzieci i Młodzieży - Stowarzyszenie Pomocy Iskierka we Wrocławiu. Realizatorka rekomendowanych programów profilaktycznych: Przyjaciele Zippiego, Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej, Unplugged, Impact. Certyfikowana realizatorka programu wczesnej interwencji FreD Goes Net. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego. W swojej pracy w DCZPDM koncentruje się na nawiązaniu współpracy z rodziną pacjenta, jak i jego środowiskiem lokalnym, opartej na zaufaniu i zaangażowaniu w proces leczenia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Angelika Gaik - Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Angelika Gaik

Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

Certyfikowany terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży. Magister pedagogiki. Absolwentka studiów licencjackich z filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpracowała z placówkami oświatowymi, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Sądem. Doświadczenie pracy w środowisku zdobyła pracując jako asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i kursach z zakresu resocjalizacji, uzależnień behawioralnych i chemicznych wśród dzieci i młodzieży, a także dotyczących przeciwdziałania przemocy. Interesuje się metodami wspierania rozwoju integracji sensorycznej u dzieci. W DCZPDM realizuje twórcze i aktywizujące metody pracy z dziećmi i młodzieżą. Realizatorka programów profilaktycznych takich jak IMPACT, Unplugged i Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej w szkołach podstawowych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Edyta Schab - Terapeuta środowiskowy, pedagog w DCZPDM w Lubinie

EDYTA SCHAB

Terapeuta środowiskowy, pedagog w DCZPDM w Lubinie

Magister pedagogiki, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Collegium Witelona w Legnicy. Ukończyła również Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Aktualnie swój warsztat zawodowy doskonali na studiach podyplomowych - Doradca Rodziny. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi zdobyła pracując, m.in. jako pracownik socjalny, funkcjonariusz publiczny, asystent rodziny, główny specjalista do spraw interwencji kryzysowej, trener programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy. Jej aktywność zawodowa polegała na udzielaniu pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych. Niejednokrotnie podejmowała działania zaradcze i interwencyjne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny. Udzielała wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, które pozwalało odzyskać pacjentom sprawczość w zakresie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W swojej pracy w DCZPDM korzysta z wcześniej zdobytego doświadczenia kontaktu z człowiekiem w kryzysie, co pozwala jej na nawiązanie współpracy opartej na zaufaniu, szacunku i zaangażowaniu z dzieckiem, jego rodziną oraz środowiskiem lokalnym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Żaneta Szewczyk - Pedagog i Terapeuta środowiskowy w DCZPDM w Lubinie

ŻANETA SZEWCZYK

Terapeuta środowiskowy, pedagog w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Specjalna oraz Resocjalizacja. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu "Podstaw teoretycznych i metodycznych terapii uzależnień" oraz "Terapii Zajęciowej". Wolontariuszka "Szlachetnej Paczki". Doświadczenie zawodowe zdobywała w fundacji, organizacjach i instytucjach realizujących działania opiekuńczo-wychowawcze, terapeutyczne oraz resocjalizacyjne. Doświadczenie w pracy środowiskowej pozyskała pracując jako Asystent Rodziny w Gminnym, jak i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Jest przekonana o potrzebie zaangażowania pedagogicznego w środowisku społecznym, gotowa do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazując wytrwałość w działaniu.

Patrycja Anacka - Terapeuta zajęciowy w DCZPDM w Lubinie

Patrycja Anacka

Terapeuta zajęciowy w DCZPDM w Lubinie

Magister Terapii Zajęciowej, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała m.in. pracując na oddziale odwykowym o wzmocnionym zabezpieczeniu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczne Chorych w Lubiążu oraz podczas praktyk w placówkach oświatowych - w szkołach oraz przedszkolach specjalnych i integracyjnych. Ponadto pracowała z osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Członek i aktywny działacz Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. W DCZPDM wspomaga psychologów w prowadzeniu grup terapeutycznych oraz prowadzi terapię zajęciową w Oddziale Dziennym.

Patrycja Struska-Flunt - Terapeuta zajęciowy, pedagog i arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

PATRYCJA STRUSKA-FLUNT

Terapeuta zajęciowy, pedagog i arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Magister pedagogiki, absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na studiach podyplomowych z zakresu Arteterapii w Edukacji i Terapii. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz z zaburzeniami psychicznymi. Zdobywała umiejętności zarówno w zakresie pracy indywidualnej w ramach projektów aktywizacyjnych jak i w formie grupowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z arteterapii. W DCZPDM prowadzi terapię zajęciową i arteterapię w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży oraz Poradni.

Anna Bajon - Arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Anna Bajon

Arteterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Arteterapeutka, absolwentka studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach klinicznych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) oraz prowadząc zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w krakowskiej fundacji wspomagającej wychowanie – Archezja. Ukończyła wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i dających narzędzia do pracy arteterapeutycznej. W Dolnośląskim Centrum Pomocy Psychiatrycznej między innymi prowadzi terapię zajęciową na Oddziale Dziennym i realizuje programy profilaktyczne w szkołach. 

Marta Bobrek - Dietetyk kliniczny, specjalista dietetyki sportowej

MARTA BOBREK

Dietetyk kliniczny, specjalista dietetyki sportowej

Magister dietetyki. Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku dietetyki klinicznej oraz studia podyplomowe ze specjalizacją dietetyka sportowego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym w Poradni Diabetologiczno- Endokrynologicznej oraz w Poradni Dietetycznej w ramach Opieki Koordynowanej POZ. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu edukacji dietetycznej w placówkach oświatowych, w tym w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Stale poszerza swoją wiedzę w dziedzinie żywienia i żywności oraz dietetyki i psychodietetyki, uczestniczy w licznych szkoleniach, wykładach, konferencjach i targach. W swojej pracy dba o indywidualne podejście do każdego pacjenta, co pozwala stworzyć atmosferę zrozumienia i zaufania. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z psychodietetyki.

Anna Milewicz - Dietetyk kliniczny, specjalista psychodietetyki dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

ANNA MILEWICZ

Dietetyk kliniczny, specjalista psychodietetyki dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister dietetyki. Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychodietetyka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych Kardiologii Wieku Rozwojowego oraz w Centrum Medycznym na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym. Posiada dorobek naukowy w postaci projektów badawczych i publikacji naukowych. Swoją wiedzę poszerza na szkoleniach i konferencjach z zakresu dietoterapii, najnowszych trendów żywieniowych oraz aspektów psychodietetyki. Do wszystkich swoich pacjentów podchodzi w sposób holistyczny. Zaangażowanie w pracę łączy z wiedzą na temat funkcjonowania ludzkiego organizmu w sytuacji zdrowia i choroby.

Marzena Sipowicz - Logopeda w DCZPDM w Lubinie

Marzena Sipowicz

Logopeda w DCZPDM w Lubinie

Logopeda, absolwentka studiów na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku logopedia ogólna. Prowadzi terapię dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Zajmuje się kształtowaniem mowy, zapobieganiem jej zaburzeniom oraz wadom i ich usuwaniem. Prowadzi terapię zaburzeń połykania, terapię wspomagającą leczenie ortodontyczne oraz terapię osób jąkających się. Posiada doświadczenie w pracy z osobami mającymi zaburzenia mowy i komunikacji: spektrum autyzmu, zespół Downa, zespół Nijmegen, rdzeniowy zanik mięśni, afazja. Doświadczenie z zakresu diagnostyki i terapii zdobywała, m.in. we Wrocławskim Centrum Psychostymulacji, Dolnośląskim Stowarzyszeniu „Ostoja” dla Osób z Niepełnosprawnościami, pracując w przedszkolach i szkole podstawowej. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych i szkoleniach, m. in.: Cykl Szkoleń Metody Krakowskiej, Diagnoza i Terapia Jąkania i Innych Zaburzeń Niepłynności Mówienia, Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy u dzieci z deficytami, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Mahdalena Ostrovska - Pedagog w DCZPDM

MAGDALENA OSTROWSKA

Pedagog w DCZPDM w Lubinie

Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończyła Uczelnię Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz studia podyplomowe Oligofrenopedagogika. Od ponad 5 lat pracuje z dziećmi. W swojej pracy pedagogicznej szczególnie interesuje się integracją sensoryczną. Ukończyła także kurs Terapeuta integracji sensorycznej. W DCZPDM współprowadzi grupy terapeutyczne dla małych dzieci oraz prowadzi indywidualną terapię pedagogiczną z uwzględnieniem pracy w obszarze zaburzeń integracji sensorycznej.

Agnieszka Turczyńska - Pielęgniarka dyplomowana

Agnieszka Turczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa w DCZPDM w Lubinie

Dyplomowana pielęgniarka po ukończeniu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu. Uzyskała tytuł specjalisty w kilku dziedzinach pielęgniarstwa: Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego oraz Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła wiele kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w dwudziestoletniej pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki opieki długoterminowej oraz pielęgniarki psychiatrycznej. Stale podnosi kompetencje, uzyskując coraz wyższy poziom przygotowania zawodowego. Posiada tytuł zawodowy Terapeuty Zajęciowego.

Agnieszka Nagaj - Pielęgniarka oddziałowa w DCZPDM

AGNIESZKA NAGAJ

Pielęgniarka w DCZPDM w Lubinie

Pielęgniarka dyplomowana. Tytuł zdobyła kształcąc się w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W Wyższej Szkole Planowania Strategicznego zdobyła tytuł ratownika medycznego. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła wiele kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w szpitalnych oddziałach ratunkowych, oddziałach dziecięcych oraz oddziałach chirurgicznych. Obecnie pełni funkcję pielęgniarki w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w DCZPDM.

KATARZYNA LISTOWSKA - Rejestratorka Medyczna

KATARZYNA LISTOWSKA

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Wydziału Administracji w Poznaniu, aktualnie w trakcie szkolenia z terapii zajęciowej. Dotychczasowe doświadczenie pozwala jej na kompleksową i profesjonalną obsługę pacjenta. Komunikatywna, dobrze zorganizowana, chętnie udzieli informacji na temat usług medycznych świadczonych przez DCZPDM. Odpowiada za sprawne umawianie wizyt oraz koordynację kalendarza przyjęć lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.

EDYTA STRYGANEK

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w pracy rachunkowej oraz administracyjnej. Odpowiada za terminowe umawianie świadczeń usług medycznych dla pacjentów oraz sprawne funkcjonowanie kalendarza przyjęć lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Do swojej pracy podchodzi w sposób rzetelny oraz dobrze zorganizowany. Chętnie udzieli wszystkich potrzebnych informacji, dotyczących świadczonych usług w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.