ZESPÓŁ

Zespół DCZPDM w Lubinie

Kamila Janusz - Psychiatra

Kamila Janusz

Psychiatra dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED oraz w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Szpitalu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu i w Milickim Centrum Medycznym. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem zaburzeń wieku rozwojowego.

Małgorzata Chrzan - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Chrzan

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą psychologiczną, psychoterapią i terapią neuropsychologiczną człowieka od najwcześniejszego okresu życia oraz wspomaganiem rodziców i wychowawców w rozmaitych placówkach w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Jako psychoterapeuta zajmuje się obszarem psychodynamiczno–systemowym. Interesuje się relacjami pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a zachowaniem. Prowadzi treningi zaburzeń uwagi i kontroli impulsów oraz terapię zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Ze szczególnym upodobaniem prowadzi grupy dziecięce. Od kilku lat prowadzi również szkolenia dla pedagogów z zakresu profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz funkcjonowania układu nerwowego oraz wykłady w szkole rodzenia. Poddaje się regularnej superwizji.

Joanna Cyrkot  - Psycholog dziecięcy

Joanna Cyrkot

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo behawioralny w trakcie procesu certyfikacji, seksuolog, pielęgniarka, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła m.in. pracując w placówkach oświatowych, takich jak Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnowie, Przedszkole Terapeutyczne w Chojnowie, Miejskie Przedszkole nr 9 w Lubinie oraz odbywając staże na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży W Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Na co dzień w pracy zawodowej zajmuje się poradnictwem psychologicznym, terapią i psychoterapią dzieci i młodzieży. Głównym obszarem interwencji i oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, zaburzenia zachowania, trudności w kontroli emocji, niska samoocena, trudności w komunikacji oraz praca z dziećmi doświadczającymi przemocy. W swoim podejściu terapeutycznym kieruje się zasadą podążania za dzieckiem, jego możliwościami i potrzebami oraz budowaniu relacji i bezpiecznej przestrzeni opartej na zrozumieniu i zaufaniu. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz - Psycholog dziecięcy

Agnieszka Kohut-Bednarkiewicz

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz szkolenia z zakresu terapii uzależnień w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Oddziale Terapii Uzależnień oraz Oddziale Detoksykacyjnym. Pracowała jako konsultant w Niepublicznej Szkole Podstawowej “Dar Losu” w Legnicy dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracuje w nurcie systemowym i psychodynamicznym. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Anna Kubiak - Psycholog dziecięcy

Anna Kubiak

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia podyplomowe z praktycznej diagnozy psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z osobami z niepełnosprawnościami, ale także w pracy z dziećmi w szkołach podstawowych oraz Centrum Wspierania Rozwoju w Lubinie. Na co dzień w pracy zajmuje się poradnictwem psychologicznym i psychoedukacją. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Swoją pracę poddaje superwizji.

Alicja Makieła - Psycholog dziecięcy

Alicja Makieła

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, systemowy terapeuta rodzin w trakcie certyfikacji, terapeuta integracji sensorycznej I stopnia. Ukończyła psychologię (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu i kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego (ukończony poziom podstawowy i zaawansowany terapii systemowej). Dodatkowo ukończyła wiele szkoleń i kursów dających kwalifikacje i narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Przez lata skoncentrowana przede wszystkim na pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o systemową pracę z rodziną. W swoim dorobku zawodowym ma pracę w edukacji, ośrodkach terapeutycznych, prywatnym gabinecie. Poddaje się regularnej superwizji w nurcie systemowym. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z dziećmi w wieku od 3 do 12 lat, z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego.

Małgorzata Niklasińska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Niklasińska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog i psychoterapeuta, od wielu lat pracująca z młodzieżą i z dorosłymi. Ukończyła Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (także Kraków). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmuje się psychoterapią, pracą z rodziną i profilaktyką zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Ostańska - Psycholog dziecięcy

Małgorzata Ostańska

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, Psychoterapeuta poznawczo- behawioralny w trakcie procesu certyfikacji w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym TerCognitiva w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Seksuolog Kliniczny na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując grupowo i indywidualnie na oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z osobami w wieku 16 -21 lat. Głównym obszarem oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania, zespół stresu pourazowego PTSD, trudności w relacjach interpersonalnych (niska samoocena, asertywność). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Anna Pawłowska - Psycholog dziecięcy

ANNA PAWŁOWSKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED i w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego. Ukończyła wiele szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje i dających narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie szkoli się w ramach Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje między innymi w obszarze wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacji. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Stasiak - Psycholog dziecięcy

MAŁGORZATA STASIAK

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego we Wrocławiu oraz pedagog resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Ukończyła Studium Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Terapeuta środowiskowy dziecięcy w trakcie szkolenia. Odbyła praktyki w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Pracuje między innymi w obszarze wsparcia psychologicznego oraz psychoedukacji. Zajmuje się pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym stosując głównie podejście poznawczo-behawioralne oraz podejście akceptacji i zaangażowania. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Wiktoria Tomaszewska-Treśka - Psycholog dziecięcy

WIKTORIA TOMASZEWSKA-TREŚKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacyjnego. Psycholog Transportu. Ukończyła kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Posiada doświadczenie w obszarze diagnozy i terapii psychologicznej, badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa psychologicznego. Pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz pogotowiu opiekuńczym. Prowadziła poradnictwo psychologiczne i warsztaty dla studentów. Pracowała dla Sił Zbrojnych RP w obszarze psychologii służby i pracy oraz psychoprofilaktyki. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując grupowo i indywidualnie w poradni zdrowia psychicznego, poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia oraz oddziale terapii uzależnienia od alkoholu. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z osobami w przedziale wiekowym od 10 do 21 lat. Prowadzi poradnictwo oraz terapię psychologiczną. Zajmuje się psychoterapią uzależnień dzieci i młodzieży. Swoją pracę poddaje superwizji.

Angelika Wojtaś - Psycholog dziecięcy

Angelika Wojtaś

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Rehabilitacyjnym w Lubinie. Odbyła praktyki w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Była członkiem grupy wolontariuszy na Oddziale Hematologii w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Aktualnie szkoli się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje z osobami w przedziale wiekowym od 10 do 21 lat. Udziela między innymi wsparcia psychologicznego, prowadzi grupy psychoeduakcujne. Pomaga młodym osobom w ich trudnościach z emocjami, samooceną, wycofaniem społecznym, czy relacjami z innymi. Poddaje się regularnej superwizji w podejściu psychodynamicznym.

Magdalena Wolska - Psycholog dziecięcy

MAGDALENA WOLSKA

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta systemowy indywidualny i rodzinny w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła studia magisterskie i doktoranckie - kierunek psychologia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL) oraz kurs terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu (zakończony poziom podstawowy, poziom zaawansowany w trakcie realizacji). Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując grupowo i indywidualnie na oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej, w poradni zdrowia psychicznego, poradni psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w poradni leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży, w poradni leczenia uzależnień dla dorosłych, w zespole szkół (gimnazjum, szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące) oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Brała udział także w innych projektach i szkoleniach związanych z pomocą psychologiczną indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży. W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracuje z osobami w wieku 12-21 lat z uwzględnieniem całego systemu rodzinnego. Jest członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji w nurcie systemowym.

Beata Braziuk - Pielęgniarka psychiatryczna

Beata Braziuk

Terapeuta środowiskowy dziecięcy w DCZPDM w Lubinie

Magister pielęgniarstwa, ukończyła studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo w Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Posiada dodatkowo tytuł specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego. W zawodzie pielęgniarki pracuje od ponad 30 lat. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywa m.in. w pracy w Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Grażyna Kieras - Psychoterapeuta w DCZPDM Lubin

Grażyna Kieras

Psychoterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Ukończyła całościowy Kurs Psychoterapii Psychodynamicznej przy Oddziale Nerwic Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe Diagnoza kliniczna i psychoterapia, Kurs Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej ISTDP w LP w Warszawie. Szkoliła się na stażach specjalizacyjnych w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ, w Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości CM UJ w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy, Ośrodku Przeciwdziałania Przemocy i Alkoholizmowi przy MOPS w Bolesławcu, w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chory w Bolesławcu na Oddziela Chorób Psychosomatycznych, Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, w PZP. Swoją pracę od 2007 roku poddaje regularnej superwizji w nurcie psychodynamicznym, psychoanalitycznym i systemowym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin.

Magdalena Zagrodnik-Sowińska - Psychoterapeuta w DCZPDM Lubin

Magdalena Zagrodnik-Sowińska

Psychoterapeuta w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Biegły sądowy. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia oraz Całościowego Szkolenia z Psychoterapii organizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczka licznych kursów z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii, psychosomatyki, psychologii sądowej i psychoterapii. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Wykładowca na kierunkach psychologia i psychokryminalistyka Uniwersytetu SWPS. Interesuje się szeroko rozumianą tematyką kryzysu. Prowadzi pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży w sytuacjach traumy oraz dekompensacji psychologicznych i psychiatrycznych w sytuacjach trudnych. Oferuje psychologiczną pomoc dzieciom krzywdzonym - ofiarom i świadkom przestępstw. Prowadzi diagnozę i terapię ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, a także wsparcie psychologiczne w kryzysie choroby nowotworowej, procesie żałoby, straty i kryzysów rodzinnych. Jako psychoterapeuta prowadzi terapię zaburzeń psychotycznych, lękowych i zaburzeń nastroju. W pracy z pacjentem łączy podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne, systemowe oraz koncepcje neuropsychologii klinicznej. W DCZPDM zajmuje się diagnozą kliniczną oraz psychoterapią dzieci od 5 roku życia. Pracę poddaje systematycznej superwizji.

Agnieszka Turczyńska - Pielęgniarka dyplomowana

Agnieszka Turczyńska

Pielęgniarka Oddziałowa w DCZPDM w Lubinie

Dyplomowana pielęgniarka po ukończeniu Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu. Uzyskała tytuł specjalisty w kilku dziedzinach pielęgniarstwa: Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, Specjalista Pielęgniarstwa Rodzinnego oraz Specjalista Pielęgniarstwa Zachowawczego. W ramach podnoszenia kwalifikacji ukończyła wiele kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych. Swoje doświadczenie zdobyła w dwudziestoletniej pracy zawodowej na stanowisku pielęgniarki rodzinnej, pielęgniarki opieki długoterminowej oraz pielęgniarki psychiatrycznej. Stale podnosi kompetencje, uzyskując coraz wyższy poziom przygotowania zawodowego. Obecnie zdobywa kwalifikacje Terapeuty Zajęciowego.

Łukasz Basaj - Psycholog kliniczny i psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

ŁUKASZ BASAJ

Psycholog dla dzieci i młodzieży oraz psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień - nr certyfikatu SP/1013/2014, psycholog transportu, certyfikowany trener programu FRED GOES NET, certyfikowany terapeuta programu CANDIS, certyfikowany terapeuta uprawniony do pracy ze sprawcami przemocy domowej wg programu korekcyjno-edukacyjnego DULUTH, realizuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami rekomendowane programy profilaktyczne KONTRA, BEZPIECZNA SIEĆ, JOKER NET, AKADEMIA ŚWIADOMEGO RODZICA. Poddaje się regularnej superwizji.

Tomasz Śliwa - Psychoterapeuta uzależnień dzieci i młodzieży

TOMASZ ŚLIWA

Psychoterapeuta uzależnień w DCZPDM w Lubinie

Pedagog – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, nr certyfikatu 1414. Ukończył szkołę psychoterapii w nurcie integracyjnym, obecnie w trakcie certyfikacji. Swoje doświadczenie zdobywał pracując na oddziale dziennym Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Zielonej Górze, w Ośrodku Terapeutycznym Profil w Żarach, prowadząc grupy DDA i grupy dla osób uzależnionych od alkoholu. Od pięciu lat kierownik Centrum Psychoterapii Pomocna Dłoń w Szprotawie. Pracuje z pacjentami w psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym. Uczestniczył w wielu szkoleniach i konferencjach dotyczących uzależnień i terapii DDA. Od pięciu lat regularnie uczestniczy w seminarium psychoanalitycznym we Wrocławiu, które prowadzą Marcin Wiśniewski i Piotr Dworczyk. Jest pod stałą superwizją psychodynamiczną, aplikant superwizor PARPA.

Krzysztof Ślusarek - Psycholog i psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Krzysztof Ślusarek

Psycholog dla dzieci i młodzieży w DCZPDM w Lubinie

Psycholog, psychoterapeuta. Od wielu lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Absolwent psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył I stopień szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe. Współpracował z instytucjami pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia. Pracował również w obszarze interwencji kryzysowej i resocjalizacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych. Uczestniczył w wielu szkoleniach specjalistycznych z zakresu diagnozy psychologicznej i psychoterapii (PECS poziom I, uprawnienia diagnostyczne do stosowania baterii testowych w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, neuropsychologia kliniczna dziecka, studium terapii dzieci i młodzieży, prowadzenie interwencji kryzysowej). W DCZPDM zajmuje się głównie diagnozą psychologiczną i psychoterapią młodzieży. Współpracuje także z Centrum Pomocy Dzieciom działającym przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA” w Głogowie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

KATARZYNA LISTOWSKA - Rejestratorka Medyczna

KATARZYNA LISTOWSKA

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Absolwentka Wydziału Administracji w Poznaniu, aktualnie w trakcie szkolenia z terapii zajęciowej. Dotychczasowe doświadczenie pozwala jej na kompleksową i profesjonalną obsługę pacjenta. Komunikatywna, dobrze zorganizowana, chętnie udzieli informacji na temat usług medycznych świadczonych przez DCZPDM. Odpowiada za sprawne umawianie wizyt oraz koordynację kalendarza przyjęć lekarzy, psychologów i psychoterapeutów.

Klaudia Niemczynowska - Rejestratorka Medyczna

Klaudia Niemczynowska

Rejestratorka medyczna w DCZPDM w Lubinie

Studentka Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach na kierunku administracja samorządowa. Dodatkowo rozpoczęła szkolenie z terapii zajęciowej. Odpowiada za telefoniczną i mailową rejestrację wizyt w placówce. Zawsze uśmiechnięta i pełna energii. Współpracuje z innymi działami placówki oraz personelem medycznym w celu stałego podnoszenia jakości świadczonych usług. W funkcjonowaniu zawodowym ceni sobie pracę na najwyższym poziomie i przestrzeganie wysokich standardów w opiece nad pacjentem.