Dolnośląskie

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w Lubinie

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

26-11-2020 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży uruchamia Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Dyżur prowadzony jest codziennie przez 7 dni w tygodniu od godziny 2000 do godziny 2200 przez psychologów i psychoterapeutów, posiadających doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Przychodnia - wydłużenie czasu pracy

23-11-2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży wydłuża czas pracy oraz zmienia godziny rejestracji.

Rejestracja do Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzona jest telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 800 do godziny 2000 pod numerem:

726 990 990

Przychodnia zapewnia opiekę dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej - nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.

logo DCZPDM

Oferta pracy

04-11-2020 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie zatrudni osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

  1. Psychoterapeuty pracującego w nurcie systemowym, gotowego do prowadzenia psychoterapii rodzin - minimalne wymagania do podjęcia pracy to status osoby będącej w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym z ukończonym drugim rokiem szkolenia.

  2. Terapeuty uzależnień - doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami, status osoby będącej w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę terapii uzależnień, lub posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

  3. Terapeuty środowiskowego - osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”, włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, z pózn. zm.) lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba z udokumentowanym doświadczeniem pracy środowiskowej z dziećmi i młodzieżą.

Forma i wymiar czasu pracy do ustalenia. Zainteresowane osoby są proszone o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@dczpdm.lubin.pl
z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego
dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

PRZYCHODNIA - koniec prac adaptacyjnych

16-10-2020 r.

Dobiegły końca prace adaptacyjne w budynku po byłym Gimnazjum nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Lubinie. Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży rozpoczyna działalność 26 października 2020 roku.

Sala integracji sensorycznej
Gabinet terapii rodzinnej
Hol przychodni
Wizualizacja SzpitalaWizualizacja SzpitalaWizualizacja SzpitalaWizualizacja Szpitala

Budowa nowego obiektu

Wizualizacja przychodni i szpitala Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. przy ul. 1-go Maja.