Dolnośląskie

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

w Lubinie

czy wiesz, że nie potrzebujesz skierowania, aby skorzystać z pomocy psychologa lub psychiatry

Współpraca z kolejnymi samorządami

25-11-2021 r.

Informujemy, że Gmina Polkowice, w ramach współpracy z naszą jednostką, finansuje dla swoich mieszkańców gwarantowane świadczenia zdrowotne dla dzieci i młodzieży w zakresie poradni leczenia uzależnień dla dzieci oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci.

Dzieci i młodzież z terenu Gminy Polkowice do lekarza psychiatry dziecięcego oraz do psychologa dziecięcego przyjmowane są bezpłatnie oraz bez skierowania. W celu umówienia wizyty wystarczy zadzwonić do rejestracji pod numer telefonu 726 990 990 (w godzinach 800 - 2000).

Finansowane z budżetu Gminy Polkowice świadczenia będą realizowane do dnia 21 grudnia.

Zakres świadczeń:

 1. Porada lekarska psychiatryczna dziecka - diagnostyczna.

 2. Porada lekarska psychiatryczna dziecka – terapeutyczna, kontrolna.

 3. Porada psychologiczna - diagnostyczna.

 4. Porada psychologiczna.

 5. Sesja psychoterapii indywidualnej.

 6. Sesja psychoterapii rodzinnej.

 7. Sesja psychoterapii grupowej przy udziale minimum 4 osób.

 8. Sesja wsparcia psychospołecznego grupowa.

 9. Wizyty, porady, domowe lub środowiskowe.

Przychodnia - podsumowanie roku

23-10-2021 r.

Rok temu, 23 października 2020 r., otworzyliśmy Przychodnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie. Przez ten rok m.in. przyjęliśmy 9 663 Pacjentów (z czego 5 789 w ramach NFZ), udzieliliśmy 18 wykładów w szkołach, przeprowadziliśmy 21 szkoleń grup zawodowych, zapewniliśmy 660 godzin dyżuru Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży oraz 989 godzin dyżuru Punktu Interwencyjno-Informacyjnego. A to dopiero początek!

Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - podsumowanie roku

OGŁOSZENIE - PRACA

27-09-2021 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie zatrudni osoby zainteresowane pracą na stanowisku:

 1. Lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lub osobę będącą w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży.

 2. Psychoterapeuty pracującego w nurcie systemowym, gotowego do prowadzenia psychoterapii rodzin - minimalne wymagania do podjęcia pracy to status osoby będącej w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym z ukończonym drugim rokiem szkolenia.

 3. Psychoterapeuty pracującego w nurcie psychodynamicznym, gotowego do pracy na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży - wymagany tytuł magistra psychologii, status osoby będącej w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego z ukończonym drugim rokiem szkolenia oraz gotowość do podjęcia pracy w wymiarze minimum 3/4 etatu.

 4. Psychologa klinicznego, gotowego do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami - minimalne wymagania do podjęcia pracy to posiadanie statusu osoby w trakcie czteroletniego szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej.

 5. Psychologa/psychoterapeuty gotowego do pracy z dziećmi od 0 do 7 roku życia - minimalne wymagania do podjęcia pracy to posiadanie 2-letniego doświadczenia klinicznego w pracy z dziećmi.

 6. Terapeuty uzależnień - wymagane doświadczenie w pracy z młodzieżą i ich rodzinami, status osoby będącej w trakcie procesu certyfikacyjnego na specjalistę terapii uzależnień, lub posiadanie certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Zainteresowane osoby są proszone o wysłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@dczpdm.lubin.pl z dopiskiem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Aplikuj

Spacer Wirtualny

22-03-2021 r.

Zapraszamy na wirtualny spacer po Przychodni Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie:

Spacer wirtualny

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

08-02-2021 r.

Informujemy, że w ramach kontynuacji nawiązanej w ubiegłym roku współpracy w zakresie wsparcia psychicznego i psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży, Gmina Miejska Lubin oraz Gmina Chocianów finansują dla swoich mieszkańców świadczenia terapeutyczne, w tym świadczenia gwarantowane ponadstandardowe z zakresu zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież z Lubina oraz Gminy Chocianów do lekarza psychiatry dziecięcego oraz do psychologa dziecięcego przyjmowane są bezpłatnie i bez skierowania - w celu umówienia wizyty wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 726 990 990.


Zakres świadczeń:

 1. Konsultacja psychiatryczna dziecka - diagnostyczna.

 2. Konsultacja psychiatryczna dziecka - kontynuacja leczenia.

 3. Porada psychologiczna - diagnostyczna.

 4. Porada psychologiczna.

 5. Sesja psychoterapii indywidualnej.

 6. Sesja psychoterapii rodzinnej.

 7. Sesja psychoterapii grupowej.

 8. Sesja wsparcia psychospołecznego grupowa.

 9. Sesja psychoedukacyjna.

 10. Terapia zajęciowa grupowa.

 11. Terapia uzależnień u młodzieży.

 12. Terapia uzależnień u młodzieży - grupowa.

 13. Terapia psychomotoryczna wg. Procus i Block z elementami integracji sensorycznej.

 14. Trening uwagi - indywidualny.

 15. Trening zaburzeń przetwarzania słuchowego - indywidualny lub grupowy.

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

26-11-2020 r.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży uruchamia Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

Dyżur prowadzony jest codziennie przez 7 dni w tygodniu od godziny 2000 do godziny 2200 przez psychologów i psychoterapeutów, posiadających doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Przychodnia - wydłużenie czasu pracy

23-11-2020 r.

W związku z dużym zainteresowaniem Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży wydłuża czas pracy oraz zmienia godziny rejestracji.

Rejestracja do Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzona jest telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 800 do godziny 2000 pod numerem:

726 990 990

Przychodnia zapewnia opiekę dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły ponadpodstawowej - nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie - logo

PRZYCHODNIA - koniec prac adaptacyjnych

16-10-2020 r.

Dobiegły końca prace adaptacyjne w budynku po byłym Gimnazjum nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 5 w Lubinie. Przychodnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży rozpoczyna działalność 26 października 2020 roku.

Sala integracji sensorycznej
Gabinet terapii rodzinnej
Hol przychodni
Wizualizacja SzpitalaWizualizacja SzpitalaWizualizacja SzpitalaWizualizacja Szpitala

Budowa nowego obiektu

Wizualizacja przychodni i szpitala Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie Sp. z o.o. przy ulicy 1 Maja.